Nomine

Benämningstest för barn från 6 till 11 år

Nomine, Komplett. Innehållslista**.
456-100
3 945 kr
Lägg i varukorgen
Nomine, Manual (2023)
456-001
795 kr
Lägg i varukorgen
Nomine, testprotokoll A. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
456-004
395 kr
Lägg i varukorgen
Nomine, testprotokoll B. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
456-005
395 kr
Lägg i varukorgen
Nomine, bilderbok version A
456-002
1 350 kr
Lägg i varukorgen
Nomine, bilderbok version B
456-003
1 350 kr
Lägg i varukorgen

Av: Gertrud Edquist

Syfte: Bedömning av produktivt ordförråd

Ålder: 6:00–11:11 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog, leg logoped

Tidsåtgång: Testtid 10–15 minuter (tid för analys och poängsättning tillkommer)

Språk: Svensk version

 


 

Bedömning av ordförrådets storlek hos barn kan ge en indikation på behov om insatser för att underlätta ordförrådsutveckling och kunskapsinhämtning.

Nomine är ett bildbaserat benämningstest som prövar produktivt ordförråd hos barn i åldern 6 till 11 år. Testet har utvecklats och normerats i Sverige, och orden och bilderna är anpassade för barn i den avsedda åldersgruppen.

Nomine kan användas som en del i språkbedömningar. Det ger värdefull information om bredden i barnets produktiva ordförråd och korrektheten i den fonologiska strukturen i orden som barnet benämnt.

Testet administreras individuellt genom att testledaren presenterar en bild i taget i Nomine bilderboken och ber barnet att benämna det som finns på bilden. Barnets svar antecknas i det tillhörande testprotokollet som även innehåller instruktioner till testledaren.

Svaren ska alltid spelas in för transkription och noggrann analys efter testning enligt anvisningar i manualen.

Nomine finns i två parallellversioner, A och B, där varje version består av 78 testuppgifter (ord) ordnade efter svårighetsgrad. De två parallellversionerna innehåller olika ord, men är likvärdiga gällande typen av ord och svårighetsgrad, vilket medger omtestning även efter en kortare tidsperiod.

Nomine har utvecklats av logoped Gertrud Edquist och har utprovats och validerats i flera studier. Normerna är insamlade under 2022 i en grupp om 367 barn med svenska som starkaste språk. Normerna är uppdelade i intervall om tre månader från 6:00 år till 11:11 år och finns för både version A och B.

Normtabell väljs utifrån barnets testålder som kan beräknas med hjälp av Hogrefe Diagnostic Toolbox.

Materialet i Nomine består av manual, två bilderböcker (version A och B) och två olika testprotokoll (version A och B).

I manualen beskrivs testets bakgrund och syfte, utveckling och standardisering. Manualen innehåller även anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning samt normtabeller.

Exempelsidor ur manualen (sidorna 3, 4, 5 och 11)


 

Gertrud Edquist är legitimerad logoped och KBT-terapeut. Hon har arbetat inom logopedi, barn- och ungdomspsykiatri, i neuropsykiatriskt utredningsteam och inom elevhälsan. 

Gertrud har varit delaktig i flera olika normeringar av språktest och hållit utbildningar. 

Hennes masteruppsats handlar om ordförrådsutveckling hos barn, 7–12 år, med hörselnedsättning. Hon har även genomfört studier om ordförråd hos flerspråkiga barn.

 


 **Nomine komplett består av Nomine manual, Nomine Bilderbok A, Nomine Bilderbok B, 10 st Nomine Testprotokoll A* och 10 st Nomine Testprotokoll B*

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


  

Beräkna teståldern med några knapptryckningar

Hogrefe Diagnostic Toolbox är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med psykologisk testning. Appen hjälper dig med beräkningar som ofta är tidskrävande, såsom beräkning av testålder.

Appen finns för närvarande på engelska och kan laddas ned i App Store eller Google Play (sök: Hogrefe Diagnostik-Toolbox)

Hogrefe Diagnostic Toolbox finns också som webbversion


Se även:

Kartläggning och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

En bok för dig som arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Du får en utförlig beskrivning av utredningsprocessen och förslag på en mängd åtgärder och övningar. Bland annat presenteras en lästräningsmetod som syftar till att utveckla elevers läsflyt.

Författarna, Anna Fouganthine och Christer Jacobson, delar generöst med sig av sin kunskap om läsutveckling och testmetoder vid pedagogiska kartläggningar. 

Läs mer

 


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen