Skriv utSkriv ut

BRIEF-P

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version – Förskolebarn

Gerard A. Gioia, Kimberley Andrews Espy & Peter K. Isquith

Syfte: Bedömning av exekutiva funktioner
Ålder: 2–5:11 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Språk: Amerikansk manual med svenska protokoll

BRIEF-P är ett standardiserat frågeschema för bedömning av exekutiva funktioner hos barn i åldern 2–5:11 år. Formuläret kan besvaras av föräldrar, förskollärare eller andra personer som är i nära kontakt med barnet. 

BRIEF-P är avsett för utvärdering av barn med inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, traumatisk hjärnskada, depression eller andra utvecklingsmässiga, neurologiska, psykiatriska och medicinska tillstånd. 

Frågeformuläret innehåller 63 påståenden inom fem teoretiskt och empiriskt välformulerade kliniska skalor, som berör olika aspekter av exekutiva funktioner: inhibition, flexibilitet, emotionell kontroll, arbetsminne samt planera/organisera.

De kliniska skalorna kan kombineras till tre bredare index: respons- och emotionskontroll (impulshämning och emotionell kontroll), kognitiv och emotionell styrning (flexibilitet och emotionell kontroll) samt utveckling av metakognition (arbetsminne och planera/organisera).

De fem skalorna kombineras till ett överordnat index: generell exekutiv funktion. Det finns dessutom två validitetsskalor: skala för inkonsekvens och skala för negativitet.

Amerikanska normer från 2003
I manualen presenteras amerikanska normer från år 2003, baserade på 460 föräldrasvar samt 302 lärarsvar, ett vardera för samma barn. Validitet och reliabilitet för såväl index som skalor är god. 

Ett datoriserat, amerikanskt scoringprogram, på CD genererar rapporter samt förslag på interventioner.

Exempelrapporter

BRIEF-P Interpretive Report

BRIEF-P Protocol Summary Report

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enanvändarlicens. Ej serverversion.

För teknisk support: kontakta PAR på 020-792648 eller techsupp@parinc.com

BRIEF-P komplett består av amerikansk manual, svenskt frågeformulär inklusive sammanställningsblad, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
472-100 BRIEF-P Komplett
1 735 kr
472-001 BRIEF-P Manual Am (1996)
1 470 kr
472-002 BRIEF-P Sv frågeformulär inkl. sammanställningsblad
390 kr
472-003 BRIEF-P, Scoringprogram, CD
9 975 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB