LS – Reviderad

Klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet

LS Handledning (2004)
261-001
670 kr
Lägg i varukorgen
LS Kopieringsunderlag i set **
261-002
275 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Ordförståelse I, st

261-003
75 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Ordförståelse II, st

261-004
75 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Läsförståelse I, st

261-005
105 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Läsförståelse II, st

261-006
105 kr
Lägg i varukorgen
LS Uppgiftshäfte
Läsförståelse III, st

261-007
105 kr
Lägg i varukorgen
LS Analysblankett
Diktamen
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-008
125 kr
Lägg i varukorgen
LS Protokoll till Avläsning-Ord
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-009
135 kr
Lägg i varukorgen
LS Protokoll till Avläsning-Nonsensord
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-010
135 kr
Lägg i varukorgen
LS Ordförståelse I, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-011
240 kr
Lägg i varukorgen
LS Ordförståelse II, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-012
240 kr
Lägg i varukorgen
LS Läsförståelse I, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-013
240 kr
Lägg i varukorgen
LS Läsförståelse II, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-014
240 kr
Lägg i varukorgen
LS Läsförståelse III, svarsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

261-015
240 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Maj-Gun Johansson

Syfte: Diagnostiskt material för kvalitativ diagnos av läs- och skrivförmåga

Ålder: Högstadiet och gymnasiet

Administrering: Främst grupp

 


 

Nytt i läsförståelseproven i LS Reviderad

Till hösten 2024 publiceras nya normer för läsförståelseproven i LS Reviderad som även får ett något reviderat innehåll.

Läsförståelse I och Läsförståelse II får nya uppgiftshäften med delvis nya texter och nya normer.

Läsförståelse III har samma uppgiftshäften som tidigare, men får nya normer.

• Svarsblanketterna till Läsförståelse I, II och III är oförändrade.

De nya normerna är insamlade under åren 2022 och 2023 och publiceras i ett separat tillägg till LS Reviderad handledningen.

Tillägget kommer att följa med beställningar av läsförståelsematerialet och handledningen.

Läs mer

 

Ett lättadministrerat diagnostiskt material för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1. Utgångspunkten är en kvalitativ analys av läs- och skrivfunktionen, som visar såväl starka som svaga sidor hos den enskilde eleven och ger möjlighet till individuellt anpassade åtgärder. Diagnoserna är konstruerade i varierande svårighetsgrad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av elevernas läs- och skrivfärdigheter under hela högstadiet eller de första gymnasieåren.

Delprov:

• Diktamen I, II och III i stigande svårighetsgrad

• Avläsning – 50 ord i stigande svårighetsgrad

• Avläsning – 49 nonsensord i stigande svårighetsgrad

• Ordförståelse I och II i stigande svårighetsgrad

• Läsförståelse I och II i stigande svårighetsgrad; båda  innehåller vardera tio texter. Maxtid 35 minuter. 

• Läsförståelse III som ger ett mått på antal rätt och använd lästid. Innehåller sex texter, varav fem är längre än i övriga läsförståelseprov. Tiden mäts individuellt; maxtid 50 minuter.

För åtgärder på elevnivå finns blanketter för kvalitativ analys till Läsförståelse I, II och III. Dessutom finns ett schema över feltyper till diktamensproven i handledningen.

Normer
Se ovan om nya normer som kommer hösten 2024.
Normeringen för år 2003 är genomförd på ett urval av klasser från 11 kommuner runt om i landet. Normeringen ägde till största delen rum under hösten. Data från denna samt resultat från elever med annat modersmål än svenska redovisas i handledningen.

Normsupplement, finlandssvenska normer för årskurs 7 och 9
Normsupplementet innehåller finlandssvenska normer för åk 7 och 9, för deltesten Diktamen I och IIIOrdförståelse I och II samt Läsförståelse I och III (inklusive Läskvot).

Normeringen genomfördes i skolor i Svenskfinland under 2007–2008, och innefattar 555 elever från årskurs 7 samt 562 elever från årskurs 9.

>> Ladda ner normsupplement här 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


 
* Förbrukningsmaterial

** Innehåller fyra kopieringsunderlag för Kvalitativ analys Läsförståelse I, II och III samt en Elevjournal.

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen