TSCC

Screening av posttraumatiska symptom hos 10-17 åringar.

TSCC. Komplett. Innehållslista**.
448-100
3 640 kr
Lägg i varukorgen
TSCC. Manual (1996)
448-001
1 755 kr
Lägg i varukorgen
TSCC. Svenskt manualsupplement
448-002
415 kr
Lägg i varukorgen
TSCC. Frågehäfte. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
448-003
545 kr
Lägg i varukorgen
TSCC. Profilblankett pojkar. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
448-004
285 kr
Lägg i varukorgen
TSCC. Profilblankett flickor. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
448-005
285 kr
Lägg i varukorgen
TSCC + TSCYC. Kombo-kit
448-000
5 820 kr
Lägg i varukorgen
TSCC. 10 till 49 st testningar. Pris/st
448-053
60 kr
Lägg i varukorgen
TSCC. 50 st och fler testningar. Pris/st
448-054
50 kr
Lägg i varukorgen

 

Trauma Symptom Checklist for Children

Av: John Briere, PhD

Svensk version: Doris Nilsson & Carl-Göran Svedin

Syfte: Screening av posttraumatiska symptom hos barn och ungdomar

Ålder: 10–17 år

Administrering: Grupp eller individuell

Behörighet: Leg psykolog

Tidsåtgång: 15–20 minuter

Språk: Svensk version och amerikansk manual

 


 

TSCC är ett självrapporteringsformulär som mäter posttraumatisk stress och relaterade symptom.

Instrumentet är avsett att användas för barn och ungdomar som har upplevt traumatiska händelser såsom fysiska eller sexuella övergrepp, dödsfall av närstående, naturkatastrofer eller bevittnat hot och våld. TSCC mäter ett brett spektrum av traumatiska symptom och lämpar sig framförallt för screening men kan också användas för att utvärdera effekter av psykoterapeutiska interventioner.

TSCC består av 54 påståenden som ger resultat på:

Två validitetsskalor
Undersvar och Översvar.

Sex kliniska skalor
Ångest, Depression, Ilska, Posttraumatisk stress, Dissociation och Sexuella bekymmer.

Åtta kritiska uppgifter
Mäter bland annat självskadande tendenser och självmordsbenägenhet.

Testmaterialet utgörs av ett självkopierande frågeformulär bestående av svarsblankett och poängsättningsark.

Svaren på svarsblanketten kopieras på poängsättningsarket, vilket underlättar beräkning av råpoängen för de ingående skalorna. Tolkning av testresultatet sker med hjälp av en profilblankett där råpoängen omvandlas till standardpoäng varefter testresultatet även kan presenteras som grafisk profil. De dubbelsidiga profilblanketterna finns för pojkar och flickor med separata normer för åldrarna 10–12 år och 13–17 år.

Svenska normer från 2004-2005
Den svenska versionen av TSCC är standardiserad och normerad vid Hälsouniversitetet i Linköping under åren 2004-2005. Normgruppen består av sammanlagt 728 barn och ungdomar ur normalpopulation i åldrarna 10–17 år. Utvecklingsarbetet och den svenska versionens psykometriska egenskaper beskrivs i det svenska manualsupplementet, som även innehåller anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning samt köns- och åldersspecifika normtabeller.

Papper & penna eller digitalt material
TSCC finns både som papper & penna-version och digital version i Hogrefe Testsystem, HTS. Välj det som passar din verksamhet bäst. 
Läs mer om HTS

 


  

 

** TSCC komplett består av amerikansk manual, svenskt manualsupplement, 2 x 10 st* frågeformulär, 10 st* profilblankett pojkar, 10 st* profilblankett flickor

* Förbrukningsmaterial


 

Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
Läs mer om HTS

 


Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen