TSI-2

Screening av posttraumatiska symptom hos vuxna

TSI-2, komplett. Innehållslista**.
448-300
1 595 kr
Lägg i varukorgen
TSI-2, svensk manual, andra upplagan (2020)
448-310
1 020 kr
Lägg i varukorgen
TSI-2, frågehäfte, st.
448-302
70 kr
Lägg i varukorgen
TSI-2, svarshäfte
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

448-303
295 kr
Lägg i varukorgen
TSI-2, profilblad
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

448-304
295 kr
Lägg i varukorgen

 

Trauma Symptom Inventory™-2

Av: John Briere, PhD

Svensk version: Doris Nilsson, Örjan Dahlström, Marie Wadsby & Kerstin Bergh Johannesson

Syfte: Screening av posttraumatiska symptom för vuxna

Ålder: Vuxna från 18 år

Administrering: Grupp eller individuell

Behörighet: Leg psykolog

Tidsåtgång: 20–30 minuter

Språk: Svensk version

 


 

TSI-2 är ett självskattningsformulär som mäter posttraumatisk stress och andra symptom relaterade till traumatiska händelser. TSI-2 är avsett för bedömning av vuxna som har upplevt traumatiska händelser, såsom fysiska eller sexuella övergrepp, olyckor, katastrofer, traumatiska förluster, dödsfall av närstående, medicinska trauman eller bevittnat hot och våld.

TSI-2 mäter ett brett spektrum av traumatiska symptom och lämpar sig både för screening och för utvärdering av behandlingsinterventioner. 

Formuläret består av sammanlagt 136 påståenden som bedömer individens symtom utifrån fyra faktorer och tolv kliniska skalor. TSI-2 innehåller även två validitetsskalor avseende underrapportering eller överrapportering av traumarelaterade symptom. Åtta kritiska item kan hjälpa klinikern att identifiera och uppmärksamma mer allvarliga och akuta symptom. För bedömning av individens symptom över tid finns reliabla förändringsvärden framtagna.

Den svenska versionen av TSI-2 är standardiserad och normerad vid Linköpings universitet och Uppsala universitet under åren 2012–2014. Normgruppen består av sammanlagt 693 individer i åldrarna 18–65 år.
Under 2020 genomfördes en revidering av manualen och omräkning av normerna med data från standardiseringen 2012–2014. Den andra upplagan av TSI-2 manualen (2020) innehåller nya normtabeller för T-poäng, percentiler och reliabelt förändringsvärde.

Testmaterialet utgörs av ett återanvändbart frågehäfte, ett svarshäfte och ett profilblad. Den svenska TSI-2 manualen innehåller anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning av testresultat samt svenska normer för män, kvinnor och totalgrupp.

 


 
 

** TSI-2 komplett består av svensk manual, 2 st frågeformulär, 10 st* svarshäften, 10 st* profilblad

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen