Skriv utSkriv ut

TSCC

Trauma Symptom Checklist for Children

John Briere, PhD
Svensk version: Doris Nilsson & Carl-Göran Svedin

Syfte: Screening av posttraumatiska symptom hos barn och ungdomar
Ålder: 10–17 år
Administrering: Grupp eller individuell
Behörighet: Leg. psykolog
Tidsåtgång: 15–20 minuter
Språk: Svensk version och amerikansk manual

TSCC är ett självrapporteringsformulär som mäter posttraumatisk stress och relaterade symptom. Instrumentet är avsett att användas för barn och ungdomar som har upplevt traumatiska händelser såsom fysiska eller sexuella övergrepp, dödsfall av närstående, naturkatastrofer eller bevittnat hot och våld. TSCC mäter ett brett spektrum av traumatiska symptom och lämpar sig framförallt för screening men kan också användas för att utvärdera effekter av psykoterapeutiska interventioner.

TSCC består av 54 påståenden som ger resultat på:

Två validitetsskalor
Undersvar och Översvar.

Sex kliniska skalor
Ångest, Depression, Ilska, Posttraumatisk stress, Dissociation och Sexuella bekymmer.

Åtta kritiska uppgifter
Mäter bland annat självskadande tendenser och självmordsbenägenhet.

Testmaterialet utgörs av ett självkopierande frågeformulär bestående av svarsblankett och poängsättningsark. Svaren på svarsblanketten kopieras på poängsättningsarket, vilket underlättar beräkning av råpoängen för de ingående skalorna. Tolkning av testresultatet sker med hjälp av en profilblankett där råpoängen omvandlas till standardpoäng varefter testresultatet även kan presenteras som grafisk profil. De dubbelsidiga profilblanketterna finns för pojkar och flickor med separata normer för åldrarna 10–12 år och 13–17 år.

Svenska normer från 2004-2005
Den svenska versionen av TSCC är standardiserad och normerad vid Hälsouniversitetet i Linköping under åren 2004-2005. Normgruppen består av sammanlagt 728 barn och ungdomar ur normalpopulation i åldrarna 10–17 år. Utvecklingsarbetet och den svenska versionens psykometriska egenskaper beskrivs i det svenska manualsupplementet, som även innehåller anvisningar för administrering, poängsättning och tolkning samt köns- och åldersspecifika normtabeller.

Priser digitala test (HTS 5)
Läs mer om HTS 5 här.

Artikel nr.   Artikel Pris/st

448-001   TSCC, manual (pappersversion) 1 155 kr
448-052   1–9 testningar 105 kr
448-053   Minst 10 testningar 80 kr
448-054   Minst 50 testningar 75 kr

 

Licenskostnad: 1 750 kr/administratör och år

Kontakta info@hogrefe.se för beställning av våra digitala test.

För information om intranätslösningar: kontakta info@hogrefe.se 

 

Pappersversion

TSCC komplett består av amerikansk manual, svenskt manualsupplement, frågeformulär, 2 x 10 st.*, profilblankett pojkar, 10 st.*, profilblankett flickor, 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
448-100 TSCC, komplett
2 900 kr
448-001 TSCC, manual (1996)
1 155 kr
448-002 TSCC, svenskt manualsupplement
340 kr
448-003 TSCC, frågehäfte
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
580 kr
448-004 TSCC, profilblankett pojkar
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
448-005 TSCC, profilblankett flickor
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
448-000 TSCC + TSCYC, kombo-kit
4 360 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB