Skriv utSkriv ut

CFT 20-R

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Syfte: Begåvningstest med icke-verbala testuppgifter
Ålder: 8 ½ år till 60 år
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Leg. psykolog, certifierad testanvändare (endast inom arbetspsykologi)
Tidsåtgång: 35-65 min
Språk: Svensk version med tyska normerNyhet! 
CFT 20-R inom rekrytering
Ladda ner och läs vår nya studie om CFT 20-R i norskt rekryteringsurval här


 

 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) är ett begåvningstest med icke-verbala testuppgifter som administreras med hjälp av muntligt givna eller skrivna instruktioner. CFT 20-R är enkelt att administrera och utförs antingen som ett papper-och-penna-test eller digitalt via dator med mus eller läsplatta.

Testet har sitt ursprung i Cattells teori om flytande intelligens och är en vidareutveckling och en revidering av de tidigare versionerna av testet. CFT 20-R kan användas exempelvis som en första begåvningsbedömning inför remittering eller vid beslut om eventuell utredning med andra mer omfattande testbatterier.

CFT 20-R kan användas av psykologer för bedömning av begåvningsnivå hos både barn och vuxna. Huvudsakliga användningsområden för bedömningar av barn och ungdomar är inom skola och BUP, exempelvis vid frågeställningar som innefattar inlärningssvårigheter. Testet kan också användas vid en rad kliniska frågeställningar och i neuropsykologiska och neuropsykiatriska utredningar. Det är också lämpligt att använda CFT 20-R i andra sammanhang där kartläggning av begåv­ningsnivå är av intresse, som i arbetslivet, inom trafik­psykologi samt i forskning.

CFT 20-R består av två delar, Del 1 och Del 2, uppde­lade i sammanlagt åtta deltest utifrån fyra områden: logiska följder, klassifikationer, matriser och topologiska slutsatser. Uppgifterna i deltesten består enbart av grafiska figurer med fem svarsalternativ för varje uppgift. Testanvändaren kan välja att administrera fullängdsversionen av testet med Del 1 och Del 2 med totalt åtta deltest eller kortversionen som utgörs av Del 1 med fyra deltest. Samtliga deltest har en exakt testtid, men det är också möjligt att utöka testtiden för de fyra deltesten i Del 1 för att erhålla ytterligare information om testpersonens prestation.

CFT 20-R fullängdsversion med normal testtid tar cirka 60 minuter att genomföra inklusive instruktioner, och kortversionen tar cirka 35–40 minuter. Notera att följande gäller vid test av vuxna:

  • För CFT 20-R papper-och-penna-test finns det enbart normer för kortversionen, Del 1, från 20–60 år.
  • För den digitala versionen (HTS 5) finns det vuxennormer för Del 1 och Del 2 från 20–60 år.
  • För övriga åldrar, från 8 ½ år, finns det normer för båda delarna (Del 1+Del 2), oavsett version.

Testgenomförande och resultat
CFT 20-R kan genomföras som papper-och-penna-test eller digitalt. Vid papper-och-penna-testning skriver testpersonen sina svar på en separat självkopierande svarsblankett. Utvärderings­blanketten innehåller en rättningsmall för poängsättning av sva­ren till råvärden, som sedan räknas om till ett IK-värde utifrån åldersnormen.

Den digitala versionen (via en dator med mus eller läsplatta) ger en snabb utvär­dering utifrån en resultatrapport som presenterar IK-värden och en profil. I resultatrapporten visas också de viktigaste statistiska parametrarna (profilskillnader och konfidensintervall) samt en kort instruktion för tolkning av resultat. 

Normer och utprövning i Sverige och Norge
Den svenska versionen av CFT 20-R publiceras med tyska normer från 8 ½ år till och med 60 år. Normerna är insamlade under åren 2003 och 2004 och normgruppen består av sammanlagt 3 961 personer.

I Sverige och Norge genomfördes en utprövning av CFT 20-R under åren 2015 och 2016. Papper-och-pen­na-versionen utprövades i ett urval (N = 123) av svenska barn i åldern 8–13. Den digitala versionen utprövades i ett urval (N = 234) av norska ungdomar i åldern 12–17 år. Båda utprövningarna beskrivs i den svenska manualen.

 

Digital version (HTS 5)
Testen genomförs via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

Priser digitala test

Artikelnr.   Artikel   Pris/st

450-201   CFT 20-R, svensk manual (pappersversion)   1 155 kr
450-211        CFT 20-R, 1-9 testningar           185 kr
450-212   CFT 20-R, 10-49 testningar   145 kr
450-213   CFT 20-R, 50- testningar   130 kr

En standardrapport ingår vid varje testning.

Licenskostnad: 2 200 kr/administratör och år.

Kontakta info@hogrefe.se för beställning. 

>> Certifiering i CFT 20-R
För certifiering i CFT 20-R - fyll i  intresseanmälan så kontaktar vi dig!

 

Priser pappersversion

CFT 20-R komplett består av svensk manual, testhäfte 2 st.*, svarsblankett 10 st.* och utvärderingsblankett 10 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
450-200 CFT 20-R, komplett
1 630 kr
450-201 CFT 20-R, svensk manual (2016)
1 155 kr
450-202 CFT 20-R, testhäfte, 1 st.*
115 kr
450-203 CFT 20-R, svarsblankett.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
305 kr
450-204 CFT 20-R, utvärderingsblankett.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
95 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB