Skriv utSkriv ut

Developmental Profile 3 (DP-3)

Gerald D. Alpern, Ph.D.
Svensk översättning: Örjan Ståhl
Granskning: Eric Zander

Syfte: Utvecklingsbedömning
Ålder: 0−12 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare, leg. sjuksköterska
Tidsåtgång: 20−40 minuter
Språk: Svensk version

Developmental Profile 3 (DP-3) är en omarbetad och standardiserad utgåva av den tidigare versionen DP-II. Med DP-3 utvärderas barnets utveckling inom fem områden: motorik, adaptivt beteende, socialt samspel, kognition och kommunikation. Varje skala består av 34 till 38 frågor.

Frågorna i DP-3 har uppdaterats och testet har vidareutvecklats med hjälp av moderna statistiska metoder. Normerna för DP-3 baseras på 2 216 amerikanska barn i åldern 0–12 år.

DP-3 kan användas bland annat för screening för att utreda om barnet kräver fördjupad bedömning inom ett eller flera utvecklingsområden. I manualen ges också förslag till stödjande aktiviteter inom varje utvecklingsområde.

DP-3 kan administreras på två sätt. Det första är en intervju där en förälder eller annan vårdnadshavare besvarar frågor om barnets förmågor och färdigheter. Intervjun genomförs med stöd av det standardiserade intervjuformuläret.

Det andra administreringssättet är en checklista som besvaras av en förälder eller annan vårdnadshavare. Checklistan innehåller samma frågor som intervjuformuläret och lämpar sig att användas i synnerhet när det inte är möjligt att genomföra en intervju.

Båda formulären är användarvänliga och lätta att poängsätta. Bedömningen kan genomföras på 20–40 minuter.

DP-3 komplett består av en amerikansk manual och svenska formulär: intervjuformulär, 10 st*. och checklista, 10 st*. 

Artikelnr. Artikel Pris Antal
130-200 DP-3, komplett
1 950 kr
130-201 DP-3, manual, amerikansk
1 355 kr
130-202 DP-3, intervjuformulär.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
395 kr
130-203 DP-3, checklista.
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
395 kr
130-205 DP-3, scoringprogram, amerikanskt OBS! Beställningsvara
6 350 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB