ECERS-3

Observationsverktyg för utvärdering och utveckling i förskolan

ECERS-3 Manual
038-101
630 kr
Lägg i varukorgen
ECERS-3 Utvärderingshäfte
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

038-102
445 kr
Lägg i varukorgen

 

The Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition

Utvärdering och utveckling i förskolan, tredje utgåvan
 


 

Av: Thelma Harms, Richard M. Clifford & Debby Cryer

Förord och introduktion till den svenska utgåvan:
Mara Westling Allodi, Johanna Lundqvist och Eva Siljehag

Syfte: Observationsverktyg för utvärdering av förskolemiljön

 


 

ECERS-3 är ett strukturerat observationsverktyg för att utvärdera förskolemiljön för barn i åldern 3 till 5 år. Verktyget utvärderar såväl den fysiska miljön och olika aktiviteter som samspelet mellan barn och pedagoger. Det innehåller även utvärdering av åldersanpassade aktiviteter för läs- och skrivinlärning samt matematik.

ECERS-3 lämpar sig väl för att utvärdera olika utvecklingsinsatser och kan ingå som en del i fortbildning av pedagoger. Materialet ger också viktig information om verksamheten gällande inkluderande aktiviteter för barn med särskilda behov, men även för barn med annan kultur- eller språkbakgrund.

ECERS-3 omfattar områdena:

• Utrymme och inredning

• Omsorg

• Språk samt läs- och skrivutveckling

• Leka och lära

• Samspel

• Verksamhetens organisation

De sex områdena är uppdelade i sammanlagt 35 delområden som bedöms med hjälp av ett antal påståenden, så kallade indikatorer, gällande verksamhet i förskolan. Observatören besvarar indikatorerna med ja eller nej (eller ej tillämpligt) i det tillhörande utvärderingshäftet. Resultatet som beräknas för varje delområde och område presenteras i en sammanställningsprofil vilket ger en översikt av förskolans kvalitet.

ECERS-3 ger värdefull information till alla som arbetar med att utveckla och förbättra förskolemiljön, såväl yrkesverksamma som forskare.

 


 

Författare av förord och introduktion till den svenska utgåvan:

Mara Westling Allodi. Professor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Johanna Lundqvist. Docent vid avdelningen för specialpedagogik, Mälardalens högskola.

Eva Siljehag. Universitetslektor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 


 

Materialet består av en manual och ett utvärderingshäfte

 

 

Se exempelsidor från manualen

 

 

Se exempelsidor från utvärderingshäftet

 


 
 

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt

 


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen