Rorschach

Projektivt personlighetstest för barn och vuxna

Rorschach Workbook, 5th edition
468-015
1 565 kr
Lägg i varukorgen
Rorschach, material (tavlor)
468-002
1 340 kr
Lägg i varukorgen
Rorschach, schemablock i färg.
100 st*/bunt. Ange antal bunt.

468-106
1 110 kr
Lägg i varukorgen
Rorschach, RIAP 5. Interpretation Assistance Program 5 **
468-025
13 535 kr
Lägg i varukorgen
Rorschach, uppgradering av RIAP4 till RIAP5 **
468-026
5 750 kr
Lägg i varukorgen

Av: Hermann Rorschach

Syfte: Projektivt personlighetstest

Ålder: Barn och vuxna

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: Individuell

Språk: Engelskspråkig version

 


 

Metod för personlighetsbedömning omfattande tio tavlor med bläckplumpsmönster. Rorschach® är en internationellt välkänd metod, som främst används inom barn- och vuxenpsykiatrin, inom rättspsykiatrin samt i yrkesvalssituationer. Metoden ger en bild av en testpersons subjektiva upplevelsevärld och de problemlösningsstrategier som används.

Hogrefe-gruppen publicerar sedan 1920-talet det välkända Rorschach bläckplumpstestet och den tillhörande boken Psychodiagnostics. När bläckplumparna, skapade av Hermann Rorschach, blev tryckta för första gången, utvecklade han tillsammans med förlaget Hans Huber* en särskild tryckningsprocess och teknik för att uppnå de exakta färgerna och skuggorna som han hade tänkt ut. Än idag kräver varje tilltryck av tavlorna stor omsorg och teknisk expertis. Erfarna Rorschach-användare vet att de exakta färgerna och skuggningen av bläckplumparna samt deras överensstämmelse och beständighet över årtionden är centrala egenskaper hos testet. Dessa egenskaper är absolut nödvändiga för både validiteten av erhållna resultat och för vetenskaplig reliabilitet på lång sikt samt testets anseende.

I samarbete och i samråd med International Society of the Rorschach & Projective Methods (ISR) fortsätter vi att producera Rorschach-tavlorna. Produktionen baseras på denna högt specialiserade, historiska kunskap och på information samlad i ett omfattande arkiv med originaldokument och instruktioner från Hermann Rorschach. Sträng kvalitetskontroll säkerställer att tavlorna som produceras idag har exakt samma kvalitet och utseende som när Hermann Rorschach övervakade produktionen. Utan den historiska och tekniska kunskapen som beskrivs ovan är det omöjligt att reproducera tavlorna med den kvalitet och utifrån de krav som ställs på ett reliabelt, reproducerbart test. Därför godkänner ISR endast Rorschach originaltavlor producerade av Hogrefe för användning i Rorschach-diagnostik.

* Hans Huber bytte namn till Hogrefe i oktober 2015.

 

Rorschach Interpretation Assistance Program: Version 5 för Windows (RIAP5). RIAP5 för Windows är konstruerat för att hjälpa psykologen att scora och tolka Rorschach-resultat för testpersoner i åldrarna 5–70 år. RIAP5 tillhandahåller en ny ”Client Report” avsedd att ges till testpersonen. Denna rapport ger underlag för en diskussion av hans eller hennes personlighetsdrag, eventuella anpassningssvårigheter samt möjliga behandlingsförslag. Psykologen matar in demografiska data och kodade svar. Programmet presenterar sedan utvärdering och tolkning enligt dr Exners system. Tolkningsrapporten är baserad på en strategi där hypoteser presenteras i olika kluster (Information Processing, Affect, Ideation, Capacity for Control and Tolerance for Stress, Self-Perception, Cognitive Mediation). Även personlighetsbeskrivningar enligt dr Weiner (Principles of Rorschach Interpretation) genereras av programmet.

Exempelrapporter:

RIAP5 Client Report

RIAP5 Interpretive Report

 

Det finns även möjlighet för nuvarande användare av RIAP4 att uppgradera till RIAP5. Uppgraderingskitet innehåller programmet och programvarumanual.

Systemkrav: Windows® 8/10, NTFS filsystem, internetuppkoppling för installation av programvaran. Internetuppkoppling eller telefon för aktivering av programvara. Minst 16-bit, 800 x 600 (SVGA) skärm.

Enanvändarlicens. Ej serverversion.

Teknisk support 
Den tekniska supporten är engelskspråkig hos PAR i Florida, USA. Tidsskillnaden är ca 6 timmar efter Sverige varför telefonsamtal rekommenderas till vardagseftermiddagar.

Telefon: 020-792648
Mejl: [email protected]
Webbformulär: https://www.parinc.com/contactus

 

 


  

** Scoringprogrammet laddas ner via en länk som du får samtidigt som du kommer att få ett unikt serienummer för att installera och aktivera programmet. Du får även en länk till en snabbstartsguide (pdf).

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen