Kartläggning av läs- och skrivförmåga

Screening syftar på användandet av objektiva prov som administreras på gruppnivå. Dessa prov ger pedagogen en översiktlig och allmän bild av klassens och enskilda elevers färdigheter.

Screening kan även ses som ett pedagogiskt verktyg för att utvärdera om den undervisning som bedrivs har önskvärd effekt. Resultaten från en screening kan på så vis ligga till grund för den fortsatta planeringen av undervisningen i klassen.

Individuella test. När screening genomförts i en klass, bör elever med låga resultat uppmärksammas och följas upp med individuella test. På så sätt får pedagogen fördjupad information om enskilda elevers färdigheter, styrkor och svagheter.

För samtliga individuella test gäller att kartläggningen bör utmynna i ett individuellt åtgärdsprogram.

Läs mer om screening och individuella test

Att använda svenska test för kartläggning av läs- och skrivförmåga för elever med annat modersmål

 

Sortiment:

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen