Skriv utSkriv ut

ABAS-3

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

Patti L. Harrison & Thomas Oakland
Svensk version av Eric Zander och Sven Bölte

Syfte: Bedömning av adaptiv funktion
Ålder: 0–89 år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: 30–60 min (avser endast skattning)
Språk: Svenska

ABAS-3

 

ABAS-3 är en standardiserad skattningsskala som kan användas för bedömning av adaptiv funktion hos barn, ungdomar och vuxna i åldern 0 till 89 år. Bedömning av adaptiv funktion ingår normalt i en utredning kring frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning. Adaptiv funktion kan även vara aktuellt att bedöma vid andra utvecklingsrelaterade diagnoser såsom ADHD och ASD, vid hjärnskador eller sjukdom som drabbar hjärnan t ex Alzheimers sjukdom.

Med hjälp av skattningar från föräldrar, pedagoger eller närstående samt självskattning (för vuxna) ger ABAS-3 information om en persons adaptiva funktion. I ABAS-3 presenteras adaptiv funktion utifrån tre adaptiva domäner: kognitiv, social och praktisk (enligt AAIDD:s och WHO:s modell om adaptiv funktion). Varje domän kan i sin tur delas in i flera adaptiva funktionsområden. ABAS-3 ger ett sammanslaget normerat mått, Generell adaptiv funktion (GAF), och en normerad poäng för varje funktionsområde och varje domän. I Kognitiv domän ingår funktionsområdena Funktionella förskole-/skolkunskaper, Kommunikation och Självstyrning. I Social domän ingår Fritid och Socialt. I Praktisk domän ingår Samhällsdelaktighet, Vardagsförmågor i hemmet/skolan/förskolan, Hälsa och säkerhet och Självomsorg. För små barn finns också Motorik och för övriga åldersgrupper Arbete.

ABAS-3 omfattar svensk manual och fem formulär avsedda för olika åldrar och respondenter:

  • Föräldraformulär (0–5 år) för små barn som kan besvaras av föräldrar eller närstående
  • Föräldraformulär (5–21 år) för större barn och ungdomar
  • Pedagogformulär (2–5 år) som kan besvaras av t.ex. förskolepersonal
  • Pedagogformulär (5–21 år) som kan besvaras av t.ex. lärare
  • Vuxenformulär (16–89 år) som kan användas både för närståendeskattning och självskattning.

Som tillägg till ABAS-3 finns Intervention Planner som kan användas för att planera behandling för att öka adaptiv funktion.
Läs mer

 

Vad är nytt i ABAS-3?

För svenska användare har det tillkommit tre nya formulär så att det nu är möjligt att bedöma adaptiv funktion från 0 till 89 år. Resultatsammanställningen är utökad med fyra valfria analyser av poängskillnader inom en individs resultatprofil och för att analysera skillnader mellan två olika skattningar av samma individ.

 


 

Normer

Den svenska versionen av ABAS-3 har två uppsättningar normer. För formulären för åldern 5–21 år finns normer baserade på ett kombinerat svenskt och danskt standardiseringsunderlag som samlades in 2017–2018 (n = 747, varav danskar n = 398 och svenskar n = 349).

För samtliga åldersgrupper finns normer baserade på ett amerikanskt standardiseringsunderlag som samlades in 2013–2014 (n = 4500, varav småbarnsformulären n = 1420, barn- och ungdomsformulären n = 1896 och vuxenformulären n = 1184).

 


 

Om författarna

Eric Zander är psykolog och forskar på psykologiska bedömningsinstrument vid KIND, KI.
Sven Bölte är psykolog, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare för KIND.

Läs mer om författarna

 


 

Nedladdningsbart material

Här kan du ladda ner skattningsjämförelsebladen som används för en av de valfria analyserna. I kapitel 2 i manualen beskrivs tillvägagångssättet och i kapitel 3 finns vägledning för tolkning av resultatet.

Skattningsjämförelse
Föräldraformulär (0–5 år) och Pedagogformulär (2–5 år)

Skattningsjämförelse
Föräldraformulär (5–21 år) och Pedagogformulär (5–21 år)

Skattningsjämförelse
Vuxenformulär, självskattning och Vuxenformulär, närståendeskattning 

Titta gärna i vår FAQ om ABAS-3 för svar på vanliga frågor 

ABAS-3 komplett Barn & Ungdom innehåller:
ABAS-3 svensk manual (0–89 år), Föräldraformulär 0–5 år, 10 st*, Föräldraformulär 5–21 år, 10 st*, Pedagogformulär 2–5 år, 10 st* och Pedagogformulär 5–21 år, 10 st*.

ABAS-3 komplett Vuxen innehåller:
ABAS-3 svensk manual och Vuxenformulär 16–89 år, 10 st*.

 


Artikelnr. Artikel Pris Antal
460-300 ABAS-3 Komplett Barn & Ungdom
4 160 kr
460-310 ABAS-3 Komplett Vuxen
2 850 kr
460-301 ABAS-3 Manual, svensk (2020)
2 625 kr
460-302 ABAS-3 Föräldraformulär 0–5 år
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
475 kr
460-303 ABAS-3 Föräldraformulär 5–21 år
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
475 kr
460-304 ABAS-3 Pedagogformulär 2–5 år
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
475 kr
460-305 ABAS-3 Pedagogformulär 5–21 år
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
475 kr
460-306 ABAS-3 Vuxenformulär 16–89 år
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
475 kr
460-315 ABAS-3 Intervention Planner
1 570 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB