DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet - DIGITAL testning

Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS 7-9 och år 1. Läshastighet, version A+B, 25 st testningar.
281-301
415 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Ordförståelse, version A+B. 25 st testningar.
281-401
415 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läsförståelse, version A+B. 25 testningar.
281-501
490 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Rättstavning, version A + B, svarsblankett med analysschema (pappersversion) 25 st + digitala scoringar, 25 st
281-201
190 kr
Lägg i varukorgen

 


DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett välanvänt diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning.

Till produktsidan papper- & pennaversion samt handledning


Fem steg innan du kan köra igång med digital testning i Hogrefe Testsystem, HTS.

Läs merDLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet — DIGITAL testning

Proven Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse finns även för digital testning via Hogrefe Testsystem, HTS.

Testning kan ske på dator eller surfplatta. Resultatet finns tillgängligt direkt efter genomförd testning.

I provet Rättstavning skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Efter rättning av provet, kan poängen för uppgifterna matas in i HTS för att generera en resultatrapport.

Proven finns i två versioner:

• Version A för skolår 7 och 8

• Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet
 

Genomförande

Alla digitala DLS-prov inleds med instruktioner och övningsexempel precis som vid genomförande av papper och penna prov. På så sätt får eleven en uppfattning om det provet och kan träna på att genomföra den aktuella typen av uppgifter innan provet startas.

Testtiden är exakt och tidtagningen i HTS börjar först när eleven går vidare och startar provet. Om eleven blir färdig med provuppgifterna innan testtiden är slut, kan eleven avsluta provet själv, annars avslutas provet automatiskt när testtiden är slut.

Viktigt att tänka på och val av enhet

 

Testtid

Ordförståelse A och B: 20 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

Läshastighet A: 5 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

Läshastighet B: 4 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

Läsförståelse A och B: 40 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

 

Bedömning av elevernas resultat

Resultatet för samtliga digitala prov bedöms utifrån samma normer som pappersversionerna. Inga skillnader fanns mellan resultat vid testning på papper och digitalt för proven Ordförståelse och Läshastighet. Även den digitala versionen av provet Läsförståelse bedöms utifrån samma normer som pappersversionen. Inga signifikanta skillnader fanns mellan resultat vid testning på papper och digitalt i en valideringsstudie som genomfördes under hösten 2020 i årskurs 7.

 

Särskild information om det digitala Läsförståelseprovet

Det digitala Läsförståelseprovet innehåller samma texter och 21 flervalsfrågor frågor som papper och penna provet. Testtiden för det digitala provet är 40 minuter istället för 35 minuter som gäller för papper och penna provet. De öppna frågorna i provet har uteslutits.

Vid testning digitalt är det viktigt att ha i åtanke att läsning på skärm skiljer sig i vissa avseenden från läsning av tryckt text och kan därför ställa krav på andra förmågor hos eleven. Vid låga resultat bör man följa upp eleven för att undersöka vad det låga resultatet kan bero på, som alltid vid låga resultat i DLS-prov. Förslagsvis kan ett annat läsförståelseprov på papper användas för att undersöka elevens läsförståelse vid läsning av tryckt text.

Skolverket har samlat en del viktig information om skillnaderna mellan digital läsning och läsning av tryckt text på sin hemsida.

Länk till Skolverket.Exempelrapporter

Ordförståelse A och B 
Exempelrapporter Ordförståelse:

Läshastighet A och B 
Exempelrapporter Läshastighet:

Läsförståelse A och B 
Exempelrapporter Läsförståelse:

Rättstavning A och B
Här skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Dessa samlas in och testanvändaren noterar om orden är rätt- eller felstavade i vår digitala testplattform. När detta är gjort kan ett resultat genereras. 

Exempelrapporter Rättstavning:

Ladda hem manual för hur inmatningen går till i de fall man har gjort ett test i pappersversion och önskar mata in resultatet i HTS. Efter inmatning i HTS är det till exempel möjligt att ta ut en rapport med normerade värden.

 


 

Frågor & svar om digitala DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet

 


 

HTS manualer, information, tips och instruktionsfilmer

Läs mer 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Köp av digitalt material kräver avtal enligt GDPR, årslicens och användarkonto till Hogrefe Testsystem, HTS. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 
• 5-steg för att komma igång med digital testning
• Läs mer om Hogrefe Testsystem, HTS

 


 

Beställ Handledning här

 


Alla priser är exklusive moms


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen